Черна каня (Milvus migrans)
Хищни птици
Снимка № 168